2812 Hotmail - Thương hiệu lan truyền

Trang chủ » Tư vấn » Xây dựng thương hiệu » Hotmail - Thương hiệu lan truyền

Hotmail - Thương hiệu lan truyền

Sự xuất hiện của internet mang lại rất nhiều những lợi ích trong cuộc sống con người với rất nhiều những tiện ích. Và một trong những tiện ích đó chính là hình thức quảng bá mới - marketing lan truyền. Đây quả thực là một trong những hình thức đồn đại căn bản được củng cố bởi sự liên thông của công nghệ mới và Hotmail là một ví dụ căn bản nhất của marketing lan truyền.

Hotmail dịch vụ điện tín, điện tử miễn phí trên nền web, là một trong những ví dụ căn bản nhất của marketing lan truyền. Bằng cách tự động đính kèm một dòng chữ về dịch vụ “hãy đăng ký và sử dụng dịch vụ thư tín điện tử miễn phí từ Hotmail” và cung cấp một đường truyền nối kết với trang chủ ở mỗi cuối thông điệp mà họ giúp giao đi. Hotmail đảm bảo rằng khách hàng của mình đang truyền tải thông điệp này chỉ bằng cách giao tiếp và thông tin cho nhau.Thật ra Hotmail vẫn có thể minh chứng được vấn đề trên chỉ đơn giản bằng cách gửi thu điện tử cho những người thân yêu của mình. Không phải tốn bất kỳ một chi phí nào cho quảng cáo, nhưng chỉ trong vòng 18 tháng đầu tiên hoạt động, thương hiệu này đã đạt được con số 12 triệu người đăng ký sử dụng.

Ngày nay thương hiệu này đã trở thành của Microsoft, nhưng Hotmail vấn tốn rất nhiều chi phí vào việc marketing. Tuy nhiên Hotmail vẫn tiếp tục phát triển và lan truyền bằng cách chuyển mọi thư tín điện tử đơn lẻ thành một công cụ marketing và mỗi cá nhân sử dụng dịch vụ này thành một đại sứ thương hiệu.  • Những bí quyết thành công

- Thông điệp hợp nhất: Với Hotmail, thông điệp marketing và dịch vụ được hợp nhất với nhau để người dùng có thể tự lan truyền cho mình.

- Marketing lan truyền: Ngày nay mọi người có một hệ thống giao tiếp thư tín điện tử lớn hơn bất kỳ một phương tiện nào khác. Bằng cách giao tiếp với nhau qua Hotmail người sử dụng có thể tự động biến mình thành một công cụ marketing lây truyền cho thương hiệu này.  • Một số thông tin chi tiết

Trang web: www.hotmail.com

Thành lập: Năm 1995

Xuất xứ: Mỹ  • Thực tế của thương hiêu:
1. Hotmail là thương hiệu thành công nhất được xây dựng dựa trên những chiến dịch marketing lan truyền

2. Dòng chữ “hãy đăng ký và sử dụng dịch vụ thư tín điện tử miễn phí từ Hotmail” hiện vẫn được đính kèm trong mỗi thông điệp của Hotmail, giúp thu hút thêm nhiều người sử dụng mỗi ngày.

3. Hotmail hiện có hơn 187 triệu người đăng ký sử dụng.
 
YN ( Theo Brand Royalty)