2812 VNU-IEI

TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

Trong lĩnh vực Giáo dục tại Việt Nam, Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) gần như là thương hiệu giáo dục Quốc tế hàng đầu với  1,435 sinh viên Đại học, Sau đại học chuyển tiếp thành công sang các trường tại Anh, Mỹ, Úc, New Zealand.  

Thiết Kế Web TranLe Group đã cộng tác cùng Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) từ năm 2009 trong rất nhiều dự án: Phần mền quản lý Giáo dục, Website, Microsites, IT Outsourcing, Bảo trì hệ thống, Brand Services, Hosting… Riêng website www.iei.edu.vn, hoàn thành lần 1 vào năm 2010 và hoàn thành nâng cấp tháng 03.2014 tự hào hiện là website đặc trưng và tổng quát nhất cho ngành Giáo dục Quốc tế tại Việt Nam. Website tích hợp các phần mềm quản lý học vụ, kế toán, nhân sự, hợp tác…, cho phép tương tác hai chiều giữa sinh viên và nhà trường (đăng ký môn học online, xem điểm, thời khóa biểu, học phí…), tương tác giữa giảng viên và sinh viên( in-class activities)...