TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

Công ty Cổ Phần Phân bón Dầu khí Cà Mau trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được thành lập ngày 09/03/2011 tại Khánh An - U Minh - Cà Mau

Là nhà sản xuất, kinh doanh phân bón trên nền tảng công nghiệp hóa dầu phục vụ nông nghiệp, cung cấp các giải pháp về dinh dưỡng cho cây trồng, góp phần thay đổi nền nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, thân thiện môi trường, bảo đảm lợi ích hài hòa cho Chủ sở hữu, khách hàng, người lao động và doanh nghiệp.

Là 1 trong 63 doanh nghiệp được vinh danh tại giải thưởng thương hiệu quốc gia 2014

Top 50 "Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng" 2014

Top 50 "Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng" 2013

Top 100 Sao Vàng Đất Việt năm 2013